Innlegg

Fremhevet innlegg

Alle mine dager vil jeg lovprise deg: Dagligliv på Lunden

Halvdagsretrett: Ved kilden

8. august: Den hellige Dominikus

Den bortkomne støvelen

Gullkorn fra Kirkens arv... Rollemodeller?

Noen tanker som forberedelse til pinse

Ut unum sint (V)

Ut unum sint (IV)

Fjerde søndag i påsketiden: Kallssøndag - den gode hyrdes søndag

Påske-middagsbønn på Lunden